ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

➡ Ασκούμενη/ος Δικηγόρος


Περιγραφή Θέσης:

Ως ασκούμενος δικηγόρος, για τους 3 πρώτους μήνες θα εναλλάσσεστε μεταξύ των διαφορετικών ομάδων της εταιρείας μας: Διαχείριση Πράξεων Αναγκαστικής Εκτέλεσης, Δίκες και Νομική Διαχείριση Ακινήτων. Σκοπός είναι η ομαλή ένταξη σας στην ομάδα, η εξοικείωση με τις υποδομές, τα συστήματα και το οργανόγραμμα της εταιρείας μας και η επιλογή του τομέα που παρουσιάζει μεγαλύτερο ενδιαφέρον έτσι ώστε να εξασφαλισθεί αφενός η ουσιαστική άσκησή και αφετέρου η πρωτογενής παραγωγή νομικού έργου από εσάς.

Απαιτήσεις:

  • Απόφοιτη/ος ή τελειόφοιτη/ος αναγνωρισμένης Νομικής Σχολής.
  • Ικανότητα συνεργασίας.
  • Δημιουργικό και καινοτόμο πνεύμα.
  • Ικανότητα απόδοσης υπό συνθήκες πίεσης και ανταπόκριση σε απαιτητικά χρονικά πλαίσια.
  • Επικοινωνιακή ικανότητα.
  • Εξοικείωση με τη χρήση της πλατφόρμας Microsoft Office.

Γιατί να Επιλέξετε τη Δικηγορική Εταιρεία Θάνος Βασιλάκης και Συνεργάτες:

  • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
  • Ουσιαστική άσκηση με συνεχή εκπαίδευση και εξειδίκευση
  • Προοπτικές εξέλιξης
  • Καινοτόμο και Σύγχρονο Περιβάλλον