ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η δικηγορική εταιρεία Θάνος Βασιλάκης και Συνεργάτες παρέχει ευρύ φάσμα νομικών υπηρεσιών με ιδιαίτερη έμφαση και εξειδίκευση στην επιμέλεια νέων χρηματοδοτήσεων, τη νομική διαχείριση ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, τον έλεγχο και τη νομική τακτοποίηση ακινήτων καθώς και με κάθε εν γένει υπόθεση αστικού, επιχειρηματικού και χρηματοοικονομικού ενδιαφέροντος.