ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

➡ Δικηγόρος με Εξειδίκευση στην Αναγκαστική Εκτέλεση


Περιγραφή Θέσης:

Ως Δικηγόρος με εμπειρία στην Αναγκαστική Εκτέλεση, θα συμμετέχετε στην αντίστοιχη ομάδα μας με αρμοδιότητες: τη διαχείριση των σταδίων αναγκαστικής εκτέλεσης και την επιμέλεια των δικών που προκύπτουν (σύνταξη δικογράφων, παράσταση στα Δικαστήρια κλπ).

Απαιτήσεις:

 • Πτυχίο αναγνωρισμένης Νομικής Σχολής και άδεια ασκήσεως δικηγορίας.
 • Τουλάχιστον 4 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του χρηματοπιστωτικού δικαίου και της αναγκαστικής εκτέλεσης.
 • Εξαιρετική γνώση της νομοθεσίας και συστηματική ενημέρωση με τη νομολογία που αφορά τους παραπάνω τομείς.
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση και ανταπόκριση σε απαιτητικά χρονικά πλαίσια.
 • Άριστες ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας.
 • Ικανότητες Διαχείρισης και Επίβλεψης Ομάδας.
 • Απόλυτη ευχέρεια στη χρήση της πλατφόρμας Microsoft Office.

Γιατί να Επιλέξετε τη Δικηγορική Εταιρεία Θάνος Βασιλάκης και Συνεργάτες:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ευκαιρίες προσωπικής εξέλιξης
 • Καινοτόμο και Σύγχρονο Περιβάλλον
 • Ομαδικό και Συνεργατικό Πνεύμα