ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες αφορούν, μεταξύ άλλων:

  • Τον έλεγχο ακίνητης περιουσίας είτε σε περιβάλλον κτηματολογίου είτε σε περιβάλλον υποθηκοφυλακείου και με κάλυψη του συνόλου της επικράτειας.
  • Την επιμέλεια της καταχώρισης εμπράγματων δικαιωμάτων στα Κτηματολογικά Γραφεία ή στα Γραφεία Κτηματογράφησης της επικράτειας, είτε στο πλαίσιο μεμονωμένων αναθέσεων είτε στο πλαίσιο οργανωμένων projects. Οι διαδικασίες ολοκληρώνονται, ανάλογα με το στάδιο κτηματογράφησης κάθε περιοχής, είτε με ηλεκτρονική καταχώριση είτε με τη χρήση του εκτεταμένου δικτύου συνεργατών σε όλη την επικράτεια.
  • Τις νομικές ενέργειες για την τακτοποίηση ακινήτων που αποκτώνται από πλειστηριασμούς, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή μεταβίβαση των ακινήτων σε τρίτους. Για το σκοπό αυτό συντάσσονται εκθέσεις για την κωδικοποίηση των νομικών και τεχνικών δεδομένων των παραπάνω ακινήτων.