ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Πολυετής δικαστηριακή πρακτική και εμπειρία σε όλους τους τομείς του τραπεζικού και χρηματοπιστωτικού δικαίου. Η εταιρεία μας διαχειρίζεται συστηματικά υποθέσεις που αφορούν υψηλόποσες απαιτήσεις ενώπιον των ανώτερων δικαιοδοτικών βαθμίδων. Οι βέλτιστες επιδόσεις οφείλονται ιδίως σε:


✔️Στη δημιουργία, τήρηση και συνεχή ενημέρωση δυναμικής ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων
✔️Στη συνεχή και συστηματική ενημέρωση για τις νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις
✔️Στον συγκερασμό της εμπειρίας και του οράματος με τον ενθουσιασμό και την ορμή των νεότερων συνεργατών

dikastiki-ekprosopisi