ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Σχετικά με την Εταιρεία

Η δικηγορική εταιρεία Θάνος Βασιλάκης και Συνεργάτες ιδρύθηκε με σκοπό την παροχή νομικών υπηρεσιών υψηλών ποιοτικών και ποσοτικών προδιαγραφών. Η συσσωρευμένη πολυετής εμπειρία των ιδρυτικών εταίρων σε συνδυασμό με τον ενθουσιασμό των νεώτερων συνεργατών, η συνεχής ενημέρωση με τις νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις, η τεχνογνωσία και η επιμονή στην ποιοτική παραγωγή νομικού έργου, αποτελούν εγγύηση και ασφαλές πλαίσιο για την ομαλή συνεργασία της Εταιρείας μας με τους εντολείς της.

Η ποιότητα των υπηρεσιών μας στηρίζεται στη δημιουργία, την τήρηση και τη συνεχή ενημέρωση δυναμικής ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων. Συνεχής και συστηματική μελέτη των νομοθετικών και νομολογιακών εξελίξεων.

Το ανθρώπινο δυναμικό μας αποτελείται από 10 δικηγόρους, 5 ασκούμενους δικηγόρους και 10 συνεργάτες διοικητικής, οικονομικής και ΙΤ υποστήριξης. Παράλληλα, συνεργαζόμαστε με οργανωμένο δίκτυο δικηγόρων, συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών, καλύπτοντας το σύνολο της επικράτειας, με σκοπό την ταχεία και ποιοτική διεκπεραίωση των εντολών που μας ανατίθενται.

Οι συνεργάτες του ΙΤ και της διοικητικής - οικονομικής διαχείρισης συμβάλλουν αποφασιστικά στην απρόσκοπτη παραγωγή του νομικού έργου και την τήρηση αδιαπραγμάτευτων ποιοτικών προδιαγραφών.